Goblue bruger cookies

De brugte cookies har til formål at optimere websitet og de teknologier vi bruger, for at gøre besøget så nemt for dig.
Oplysningerne bliver brugt til:

1. Funktionalitet
2. Statistik
3. Marketing

Ved at ”accepter alle” giver du samtykke til alle disse formål. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Goblue

 
0
0,00 DKK

Ollycom ApS' persondatapolitik


1. Generelle bestemmelser

1.1 Denne persondatapolitik omhandler vores indsamling og behandling af de persondata, vi indsamler
om vores kunder (herefter betegnet som persondatapolitikken).
1.2 Persondatapolitikken gælder for nuværende, tidligere og potentielle købende og ikke-købende
kunder hos Ollycom ApS (herefter betegnet som ”kunderne”).
1.3 Persondatapolitikken finder anvendelse hos erhvervskunderne i forbindelse med vores behandling
af personoplysninger. 
1.4 Persondatapolitikken omfatter alle de persondata nuværende, tidligere og potentielle købende og
ikke-købende erhvervskunder afgiver til os eller vi indsamler via www.bygpc.dk (herefter betegnet som
”hjemmesiden”).
1.5 Ollycom ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om kunderne, og
databehandler på data på kundernes kunder – det omfatter data i forbindelse med slutkundelevering.
1.6 Ved godkendelse af persondatapolitikken forpligter kunderne sig til ikke at videregive persondata
indsamlet via dialog mellem Ollycom ApS og kunderne - enten direkte eller indirekte i relation til
købskontrakten.
 

2. Indsamling af personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi?
2.1.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk data om dig. Det omfatter data som
hvilken browser du anvender, hvilke sider du besøger, hvilke søgetermer du anvender og informationer
om din computer og din IP-adresse.
2.1.2 Når gennemfører en ordre på hjemmesiden registrerer vi navn, adresse, e-mailadresse,
telefonnummer, samt oplysninger om, hvilke produkter du køber og eventuelt returnerer.
2.2 Hvilke formål tjener personoplysningerne?
2.2.1 Personoplysningerne under pkt. 2.1.1 indsamler vi med det formål at forbedre købsoplevelsen
hos Ollycom ApS via hjemmesiden, til at optimere konverteringen og til at målrettet markedsføring.
2.2.2 Personoplysninger under pkt. 2.1.2 benytter vi til at kunne levere købte produkter til kunderne
eller direkte til kundernes kunder, for at kunne opfylde vores reklamationsforpligtelser og for at kunne
opfylde vores bogføringsmæssige forpligtelser.
2.3 Hvad er grundlaget for behandlingen?
2.3.1 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for at vi kan varetage
vores interesser i at forbedre hjemmesiden, købsoplevelsen, samt for at vi kan præsentere kundernes
for relevante produkter og tilbud.
2.3.2 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde
købskontrakten med kunderne.
2.4 Hvor lagres dine personoplysninger?
2.4.1 Personoplysninger lagres på vores sikre servere. Nogle personoplysninger videregives til
tredjemand. Visse af disse tredjemænd er databehandlere, som opbevarer og behandler
personoplysninger på Ollycom ApS’ vegne i henhold til denne datapolitik og i henhold til de
databehandleraftaler, der er indgået med respektive databehandlere. Alle persondata opbevares og
behandles i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.
2.5 Hvordan indsamles dine personoplysninger?

2.5.1 Personoplysninger indsamles primært ved oprettelse af kundekonti og gennemførelse af køb. 
2.5.2 Derudover indsamles personoplysninger på hjemmesiden, blandt andet ved hjælp af cookies.
 

3. Brug af databehandlere og dataansvarlige

3.1 Ollycom ApS benytter sig af eksterne virksomheder til blandt andet at assistere den tekniske drift og
løbende udvikling af hjemmesiden samt til udførelse af målrettet markedsføring. Visse af disse eksterne
virksomheder er selvstændige dataansvarlige for de data, der bliver videregivet hertil. Grundlaget for
denne videregivelse er en interesseafvejning af hhv. Ollycom ApS’ interesser og kundernes interesser,
hvilket bevirker, at persondata ikke anvendes til usaglige eller uhensigtsmæssige formål. Derudover har
Ollycom ApS indgået aftaler om videregivelse af data til eksterne virksomheder med det formål at
opfylde købskontrakten med kunderne. Det kunne eksempelvis være PostNord eller GLS.
3.2 Andre af disse eksterne virksomheder er databehandlere underlagt vores instruks. De behandler
data på vegne af os og Ollycom ApS er derfor ansvarlige for, at databehandlerne ikke anvender data,
som de får fra os til andet end opfyldelse af den med os indgåede aftale. Alle vores databehandlere har
indgået skriftlige databehandleraftaler med os, hvori der er fastsat retningslinjer for, hvad de må og ikke
må benytte de overførte data til.
3.3 En af disse databehandlere, Google Analytics v/ Google Inc, er etableret i USA, og de fornødne
garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU
Kommissionens ”Standard Contractual Clauses” (SCC) for henholdsvis overladelse til en
databehandler og videregivelse til en dataansvarlig i et 3. land.. En kopi af certificeringen kan findes
her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/standard-contractual-clauses-scc_da
3.4 Jævnfør pkt. 1.5 er Ollycom ApS databehandler i forbindelse med slutkundelevering, hvorfor det er
kundernes ansvar at indgå en databehandleraftale. Der findes en standardskabelon for en sådan
nederst i dette dokument.
3.5 Med henblik på gennemførsel af købskontrakten anvendes kundernes angivne e-mailadresse til
afsendelse af bestillingsbekræftelse, ordrebekræftelse, faktura og leveringsoplysninger.
 

4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som
dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2 Dokumentation
4.2.1 Som led i vores bestræbelser på at højne det generelle datasikkerhedsniveau kræver vi
dokumentation, før vi behandler henvendelser ang. brugen af rettighederne nedenstående pkt. 4.3-4.9.
4.2.2 Ved henvendelse til Ollycom ApS om sletning af persondata vil du skulle igennem en
identifikationsproces, før personoplysningerne slettes. Dette indebærer, at der vil blive tilsendt en pdf,
som du bedes underskrive personligt og derefter returnere enten i fysisk form eller som indscannet
dokument. 
Det indscannede dokument sendes til info@ollycom.dk
Alternativt kan et fysisk underskrevet dokument fremsendes til nedenstående adresse:
Ollycom ApS
Østergdae 8
7500 Holstebro
Danmark
4.3 Indsigtsretten

4.3.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi
har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener og hvilke underdatabehandlere, vi benytter.​
4.3.2 Denne ret kan udøves ved at sendes en forespørgsel til info@ollycom.dk
4.4 Retten til berigtigelse
4.4.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver
opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig
henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.4.2 Oplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en kundekonto, har du selv
mulighed for at korrigere via login til din kundekonto under punkterne ”Stamdata” og ”e-mails”.
4.4.3 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.
4.5 Retten til sletning
4.5.1 I visse tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger. I det omfang en fortsat behandling af
dine oplysninger er nødvendig, herunder for at vi kan overholde vores retlige og bogføringsmæssige
forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede
til at slette dine personoplysninger. 
4.5.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.
4.6 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at
bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  
4.7 Retten til dataportabilitet
4.7.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
4.7.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.​​
4.8 Retten til indsigelse
4.8.1 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi
indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, hvis du har særlige
grunde hertil. 
4.8.2 Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er vi ikke længere
berettigede til at behandle dine personoplysninger.
4.8.3 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.
4.9 Retten til at tilbagekalde samtykke
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i forbindelse med din tilmelding til vores
nyhedsbrev.
4.9.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.
4.10 Retten til at klage
4.10.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København
K over vores behandling af dine personoplysninger. 
 

5. Sletning af persondata

5.1 Personoplysninger, som vi registrerer om dig igennem vores hjemmeside, opbevares som
udgangspunkt i 5 år, såfremt der ikke er aktivitet på kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretaget
et køb, ændret oplysninger eller logget ind. Kundekonto bliver således udelukkende slettet, såfremt
kontoen har været inaktiv i 5 år. 
5.2 Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med
bogføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle fakturaer.
5.3 Alle købsoplysninger slettes automatisk efter 5 år.
5.4 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende
dig nyhedsbreve, slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke, jf. pkt. 4.8.
 

6. Datasikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de
kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2 Gennem implementeringen af tilstrækkelige organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger har vi
fastsat retningslinjer for, hvilke medarbejdere der har adgang til dine data, således at kun de
medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres
arbejde, har adgang til disse.
 

7. Cookies

7.1 Ollycom ApS benytter sig af cookies på hjemmesiden til at forbedre brugeroplevelsen samt
personalisering af indhold. Denne information deles med tredjepart, eksempelvis Google. Ved at bruge
vores site godkender du brugen af cookies. 
7.2 En cookie er en lille datafil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede
oplysninger på din computer fra den hjemmeside, du besøger. Cookies bruges af langt de fleste
hjemmesider i dag. Cookies er med til at sikre, at hjemmesidens funktioner fungerer, som de skal, og
de bruges til at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen
personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige
programmer. 
7.3 Ollycom ApS anvender cookies i forbindelse med analyse af brugen af hjemmesiden og
automatisering af købsprocessen, såsom automatisk udfyldning af leverings- og betalingsmetode.
Herunder findes en liste over de cookies, som Ollycom ApS bruger for at forbedre brugeroplevelsen:

REMEMBERME: 1. part Cookie anvendes til lagring af præferencer på hjemmeside.
flasfka: 1. part
DSID: 3. part Annoncerings-cookie via Google til identificering af adfærd på tværs af enheder.
IDE 3. part Annoncerings-cookie via Google._ga3. part
Statistik på brugen af hjemmesiden via Google Analytics._okgid, _ok, _okbk, _okdetect, _oklv, _okla, hbild, olfsk.
wcsid 3. part Live chat funktionalitet.
Ollycom_popup 1. part pop-up beskeder.
fr 1. part Annoncerings-cookie via Facebook.
7.4 Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, findes der en guide på erhvervsstyrelsens hjemmeside til,
hvordan dette kan gøres.
 

8. Kontaktoplysninger

8.1 Ollycom ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. 
8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:
Ollycom ApS
Østergade 8
7500 Holstebro
Danmark
Tlf. nr.: (+45) 97421205
E-mail: info@ollycom.dk
 
9. Ændringer i persondatapolitikken
9.1 Ollycom ApS er til enhver tid berettigede til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Det vil
altid fremgå nederst i dokumentet, hvornår persondatapolitikken senest er opdateret. 
9.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af
hjemmesiden.
10. Versioner
10.1 Dette er version 2 af Ollycom ApS’ persondatapolitik dateret den 1. december 2018.